lørdag den 23. juli 2011

Stor præstekrave

Der yngler ca. 20 par, flest på nordstrand. Ankommer sidst i febuar og først i marts, som en forårsbebuder

mandag den 4. juli 2011

Hættemåge

Oversomrende 2k hættemåge, ynglede i flakket til 70serne (100-150 par) Senere i ørkenen (5-10 par)
som helt forsvandt i 90serne, så der nu kun er oversomrende fugle.

rørhøg

Der har ynglet et par rørhøge ved flakket i mindst 20 år